Växtskyddsstrategier i ekologisk bärodling under tak

Det här är ett demoodlingsprojekt som genomfördes inom projektet Tillväxt Trädgård tillsammans med Jordbruksverket och Hushållningssällskapet.

Thilda Håkansson, HIR Skåne, producerade två växtskyddsrapporter med strategier från 2008 och 2009. Klicka på respektive år och ladda ner rapporterna.