Växtskydd plantskola – en fälthandbok ur IPM-perspektiv

Syftet med fälthandboken är att hjälpa odlare och personal inom plantskolor att känna igen några vanliga skadegörare i produktionen. Vilka förebyggande åtgärder finns och hur kan skadegörarna bekämpas?

Anna Larsen har besökt plantskolor från Mälardalen till Skåne och samlat information om aktuella skadegörare och hur de motverkas. I skriften finns bilder och beskrivningar av gallkvalster, bladlöss, sköldlöss, trips, mjöldagg, bladfläcksvampar, skorv och rost på olika växtslag.

Eftersom integrerat växtskydd (IPM) är obligatoriskt sedan 2015 följs beskrivningen av varje skadegörare av några korta råd om hanteringen av denna ur ett IPM-perspektiv. Handboken ger dock inte råd om enskilda bekämpningsmedel eftersom de snabbt kan bli inaktuella.

Handboken är finansierad av Tillväxt Trädgård, HIR Skåne AB och Hushållningssällskapet Halland.

Ladda ner fälthandboken här

För mer information, kontakta:

Anna Larsen, plantskolerådgivare HIR Skåne
Tel. 010-476 22 64, e-post: anna.larsen@hushallningssallskapet.se