Växtnäringsförsörjning i ekologisk produktion av gräsfrö

I dagsläget finns inga svenska konventionella eller ekologiska anvisningar för fröodling av rajsvingel. Den optimala kvävegivan för ängssvingelfröodling i konventionella odlingar i Sverige ligger runt 120 kg ha-1 och ska fördelas mellan höst och vår.

I ekologisk odling kan den optimala mängden kvävegödsel vara annorlunda både till mängd och till tidpunkt samt hur man delar upp givan vår respektive höst. Därför behövs ekologiska studier av kvävebehovet både hos ängssvingel och rajsvingel. Syftet med denna undersökning är att undersöka både hur olika mängder samt olika form av kvävegödsel påverkar skörden vid vallfröodling av ängs- och rajsvingel samt prova att etablera rajsvingel med olika radavstånd

Samarbete med HS Väst (2008-2010).
Jordbruksverket
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar och Åsa Käck (HS Väst)

Slutrapport >>