Vatten i centrum på Borgeby Fältdagar 2010

2010 var årets tema på Borgeby Fältdagar vatten med extra fokus på bevattning, avvattning och skydd av vatten - ett aktuellt ämne som engagerar och berör många.

Det är en begränsande resurs och det gäller att värna och vårda vattnet. Utmaningen är att kunna skydda vattnet i framtiden och samtidigt fortsätta med en lönsam och bra jordbruksproduktion.

På mässan fanns ett vattencentrum med experter och rådgivare, men också ett kunskapstält för bland annat posterutställningar och bildspel kring olika vattenfrågor. I närheten fanns också ett demofält med både odlingar och maskiner. Besökarna erbjöds, förutom den ordinarie växtodlingsguidningen, specialguidningar genom vattenområdet av kunniga rådgivare.

Seminarier
I samband med vattentemat erbjöd vi ett antal seminarier på mässan:

Vattenkvalitet för grönsaksodlare, Beatrix Alsanius, SLU
Tillståndsprövning – hur går det till? Sweco och Länsstyrelsen

* Miniseminarierna bestod av 4 seminarier á 15 min. enligt nedan:

Bygga bevattningsdamm, Peter Malm/Ulf Hidås, Hushållningssällskapet
Hur påverkar vattendirektivet lantbruket? Göran Kihlstrand, LRF
Det senaste från miljöövervakningen – Detta hittar vi i våra vatten, Jenny Kreuger, SLU
Effektiva åtgärder på gården för att minska riskerna med växtskyddsmedel Eskil Nilsson, Visavi

Mässans vattencentrum finansierades med medel från:

Logotyp_EU      LRF logotyp