Vandringsturism i Värmland

Vandringsturismen är mycket stor i Europa och övriga världen, vilket innebär att den potentiella marknaden är stor. I Skottland är 20% av den totala turismomsättningen relaterad till vandringsturism. Intresset för vandringsturism i Värmland växer.

Allt fler företagare tar fram fina produkter. För turistföretagen är det viktigt att hitta aktiviteter som förlänger säsongen utöver sommar- och vinterveckorna. De finaste perioderna för vandring är just vår och höst.

Naturen och vandringslederna är samtidigt en tillgång för värmlänningarnas friluftsliv. Vandring intresserar folk i alla åldrar, vilket kommunernas fritidsvaneundersökningar visar.

Projektet har som övergripande syfte att parallellt arbeta med tre utvecklingsområden:
• Samordning av Värmlandsleder
• Företags- och produktutveckling inom Vandringsturism
• Inleda marknadsföringen av kvalitetssäkrade Värmlandsleder

Projektet har två målgrupper;
• ledansvariga
• företagare som vill utveckla vandringsturism.

Bakgrund

Under perioden 2008 – våren 2011 genomförde Hushållningssällskapet projektet Värmland – en vandringsdestination. Under projektet tog vi fram kriterier för kvalitetsmärkningen Värmlandsleder. Vi har även bildat föreningen Värmlandsleder som äger kriterierna och kvalitetssäkrar vandringsleder. Parallellt har vi arbetat med att inspirera och lotsa företagare som vill utveckla vandringsturism bl a genom träffar, kurser och studieresor. Drygt 150 företagare och föreningar är anmälda till nyhetsbrevet. Projektet Vandringsturism i Värmland fortsätter arbetet med både Värmlandsleder och företagsutveckling.

Samordning av Värmlandsleder

Målet är att utveckla verksamheten inom den nya föreningen Värmlandsleder. Det innebär bl a att ta fram rutiner för kvalitetssäkringen, att kvalitetssäkra vandringsleder samt att arbeta med försäkring. Det innebär också att hjälpa och ge råd till de ledansvariga som vill få sin led kvalitetssäkrad.

Vi vill också utveckla ett koncept för Vandrarkort. Försäljningsintäkterna från Vandrarkortet skall bidra till att finansiera underhållet av Värmlandslederna.

Företags- och produktutveckling inom vandringsturism

Projektet har som mål att erbjuda stöd, inspiration och mötesplatser för företag som utvecklar vandringsturism. Vi behöver fler professionella natur- och kulturguider och fler boendeanläggningar som börjar arbeta med vandringsturism. I Sverige är de olika typerna av produkter inom vandringsturismen relativt okända och outvecklade. Nya produkter uppstår när boendeanläggningar, restauranger, logistikföretag och guider börjar samverka. Vi behöver flera olika nätverk både lokalt och för särskilda grupper.

Inleda marknadsföring av kvalitetssäkrade Värmlandsleder

Det finns en lång önskelista på vilka marknadsföringsåtgärder som behövs. Vi fortsätter leta finansiering till större satsningar. I detta projekt skall vi ta fram en grafisk profil och en webbsida för Värmlandsleder.

Finansiering

Projektet finansieras av Landsbygdsprogrammet (Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling samt svenska staten) samt Torsby, Hagfors, Sunne, Munkfors, Kristinehamn, Karlstad, Grums och Säffle kommuner.
Projektperioden är 2011 – 2014.

varmlandsleder.se 

 

eu