Världens bästa smaker

Ta fram ett brädspel med betoning på geografi och kryddor; Var kommer maten ifrån i världen och hur smakar den?

Till spelet tar vi fram ett underlag för att jobba med de olika världsdelarna i form av recept och kunskap som bygger på Sapere-metoden, alltså våra fem sinnen; Lukta, känna, titta, lyssna och smaka.

Projektledare; Martina Jönsson, Hushållningssällskapet Halland

Samarbetsparter; Malmö Högskola, Barnens bästa bord

Finansiär; Allmänna arvsfonden