Varierad utsädesmängd i vårkorn efter jordart

Här vill vi undersöka skörd och ekonomi för fem olika utsädesmängder på tre olika jordarter i samma fält. Ett fältförsök per jordart med tre block.

Samarbetspart; Växa Sverige

Finansiär; C R Prytz donationsfond.