Varför dör lammen?

På en del fårgårdar dör det fler lamm under lamningsperioden än normalt, trots god omvårdnad. Det kan vara både dödfödda lamm och lamm som dött under eller strax efter lamningen. Orsakerna till detta kan vara många och alla är inte helt kartlagda. För att leta efter orsaker till lammdödligheten och försöka råda bot på den startades projektet Ökad lammöverlevnad.

Projektet syftar till att öka lammöverlevnaden på dessa gårdar genom att deltagarna först dokumenterar sina rutiner på gården och därefter träffas i workshopar för att diskutera förslag till förändringar på gårdarna. Efter nästa lamning sker en ny träff för att se om lammöverlevnaden ökat. I höst bjuds alla lammproducenter i Sverige in till en konferens om möjligheter till ökad lammöverlevnad kring lamningen.

Projektet finansieras genom Jordbruksverket av Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Samarbetspartners är förutom Hushållningssällskapet i Jönköping även, Gård & Djurhälsan, Djurdoktorn, Fä & Folk samt Glada Fåret.
Projektet ska vara avslutat 2019.

Projektledare är Birgit Fag på Hushållningssällskapet i Jönköping, birgit.fag@hushallningssallskapet.se telefon 0708-29 05 45
Projektägare är Hushållningssällskapets Förbund

Foto Einar de Wit