Vår Mat

För att höja kunskapsnivån och skapa ett större intresse för lokalproducerade livsmedel hos konsumenterna genomförs i projektet Vår Mat en kombinerad föreläsningsturné och digital informationsinsats som syftar till att stärka känslan för det lokalproducerade hos de norrbottniska och västerbottniska slutkonsumenterna samt öka kunskapen om marknadsföring och konsumtionsmönster hos primärproducenter och vidareförädlare i de nordligaste länen.

Genom projektet vill vi förändra konsumtionsmönstret hos befolkningen i Norrbotten och Västerbotten genom att inspirera, informera och initiera kontakt med primärproducenter och vidareförädlare.

Dels vill vi öka omsättningen för dessa primärproducenter och vidareförädlare, både för att stärka de enskilda företagen och att skapa fler företagare som driver utvecklingen framåt.

Vill du veta mer? Kontakta matkonsulent Pelle Johansson på pelle.johansson@hushallningssallskapet.se eller 070-244 51 98