Vänerlöjrom 2.0

Projektet vill stärka och fördjupa en långsiktigt hållbar affärs- och samarbetsmodell för löjrom från hela Vänern. Med utgångspunkt i den helt avgörande löjromsproduktionen skapar modellen en stabil grund för hela Vänerfisket och ger förutsättningar för bibehållna arbetstillfällen.

Genom projektet vill föreningen ta ytterligare steg i att stärka varumärket Vänerlöjrom och fördjupa samarbetet mellan föreningens medlemmar. Utvecklingsområdena omfattar: Nya medlemmar, Utveckling av varumärke, Företagsutveckling, Försäljningskanaler, Produkt- och produktionsutveckling. Vänerlöjrom ek. för. består av 17 medlemmar. Syftet med föreningen är att tillhandahålla det gemensamma Varumärket Vänerlöjrom och kvalitetssäkring kring varumärket och även främja kunskapsöverföring mellan medlemmarna.

Projektet vill stärka och fördjupa en långsiktigt hållbar affärs- och samarbetsmodell för löjrom från hela Vänern. Med utgångspunkt i den helt avgörande löjromsproduktionen skapar modellen en stabil grund för hela Vänerfisket och ger förutsättningar för bibehållna arbetstillfällen i en bransch som har stora problem med nyrekrytering och generationsväxling. Löjromsproduktionen är en mycket avgörande del av inkomsten för de yrkesfiskare som finns i Vänern.

När föreningen bildades fanns det ingen tradition av samarbete mellan fiskare runt Vänern. Genom att stärka varumärket Vänerlöjrom skapas en stabil och lönsam grund för Vänerns fiskare. Samarbetet i föreningen bygger på förtroende och genom att fördjupa och utveckla verksamheten ytterligare förbättras förutsättningarna för att föreningen ska finnas kvar långsiktigt. Projektet kopplar direkt till det övergripande målet i fiskeområdets utvecklingsstrategi: Vänern en tillväxtregion och ett starkt varumärke.