Välkommen på middag!

Projektet Välkommen på middag innebär måltidsglädje och social samvaro för människor som behöver lite extra stöd i vardagen. Personer med intellektuell funktions-nedsättning fixar sina egna middagsträffar på ett nytt sätt!

Att klara av att laga mat, att våga bjuda på den, och att verkligen känna att denna måltid har jag fixat själv – det är viktigt för självkänslan!

Tidigare projekt visar att det finns ett stort behov av enkla och naturliga mötesplatser för intellektuellt funktionshindrade. I projektet ”Välkommen på middag” får deltagaren testa sig fram, och utveckla de olika möjligheter som finns, för att skapa en god måltidsmiljö som stimulerar både matglädje och social samvaro. Hela tiden med tillgång till det stöd som hen behöver.

Middagsgrupperna består av tre-fyra personer som omväxlande träffas hos varandra. Middagsfixaren bjuder sina vänner på bra, lättlagad och god mat.

Mycket fokus läggs på att skapa en trevlig måltidsmiljö, liksom att träna på att umgås och konversera med sina gäster. Genom att lära sig att bjuda in nya vänner utvidgas bekantskapskretsen.

En pilotomgång med testgrupper i Alingsås, Borås och Halmstad pågår.

Välkommen på middag genomförs under två år i Västra Götaland och Halland. Projektet genomförs av Hushållningssällskapet Väst och Halland i samarbete med FUB och dess lokala föreningar samt med Studieförbundet Vuxenskolan. Projektet bedrivs även tillsammans med Alingsås kommun, Borås Stad och Halmstads kommun. Projektet finansieras av Allmänna Arvsfonden.

För mer information, vänligen kontakta Margareta Frost-Johansson tel. 0521 – 72 55 60 margareta.frost@hushallningssallskapet.se