Utveckling av ekologisk utsädesproduktion av vallfrö genom deltagardriven forskning

Deltagardriven forskning är ett annorlunda forskningssätt där lantbrukare, rådgivare och forskare jobbar tillsammans. Gruppens deltagare bestämmer vilka frågor som bör diskuteras och studeras.

Alla som är med måste bidra med kunskaper och erfarenheter. Ekologisk vallfröproduktion har i Sverige ökat drastiskt de senaste åren och kunskapen för att säkra skörden behöver förbättras. Målsättningen är att tillsammans nå erfarenheter och kunskap till största möjliga nytta för vallfröodlingen och för gruppmedlemmarnas företag. Detta är en fortsättning på ett lyckat EkoForskprojekt som avslutades 2007.

Samarbete med Centrum för uthålligt lantbruk (CUL) SLU, Uppsala och HS Rådgivning Agri AB (2005-2007, 2008-2010).
SLU-Ekoforsk
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar
Rapport: http://www.slu.se/sv/centrumbildningar-och-projekt/ekoforsk/projekt-2008-/vallfro-utsadesproduktion/