Utveckling av ekologisk klöverproduktion

Produktion av ekologiskt klöverfrö är komplex och många risker finns i odlingen som inte finns i andra grödor. Vi vill arbeta för att överföra försöks- och forskningsresultat till klöverfröodlare samt skapa mötesplatser för odlare, rådgivare, forskare och handel för gemensam utveckling i hela landet.

Fem fältvandringar med putsningsdemonstrationer genomfördes i fröodlingsdistrikten i Östergötland, Västra Götaland, Skåne och Örebro län i slutet av maj 2012.

Samarbete med Lantmännen Lantbruk, Jordbruksverket (2012)

Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar

Slutrapport >>