Utvärdering av nya och befintliga bäddplaster

Syftet med projektet är att öka kunskapen kring odling på bäddplast, utvärdera om de nedbrytbara materialen som lanseras är ett realistiskt alternativ till de traditionella beständiga plasterna av fossilt ursprung.

Olika sätt att hantera ogräsen mellan bäddarna kommer också undersökas. Med hjälp  av demoodlingar och fältvandringar kommer kunskapen spridas samt genom en avslutande rapport.

För mer information kontakta Oskar Hansson, HIR Skåne, tel. 010-476 22 62, e-post: oskar.hansson@hushallningssallskapet.se 

Läs slutrapporten här: Nedbrytbara bäddplaster rapport 3