Utvärdering av biogasanläggningar

Hushållningssällskapet ska under åren 2011-2014 utvärdera biogasanläggningar på gårdsnivå över hela Sverige. Cirka 30 gårdsbiogasanläggningar ska utvärderas när det gäller ekonomi, teknik, substrathantering och rötresthantering.

Projektets syfte är att ge lantbrukare som funderar på att bygga en biogasanläggning en stabilare kunskapsgrund att stå på. Dessutom ska lantbrukare som redan har byggt för biogas stärkas genom erfarenhetsutbyte och workshops. Detta kommer också medföra att rådgivare som arbetar med biogasrådgivning riktad till lantbrukare får ett betydligt bättre underlag för sin rådgivning.

Ytterligare en viktig målgrupp är leverantörerna av biogasanläggningar. Erfarenheter och lärdomar från detta projekt, kommer att resultera i bättre anläggningar anpassade för svenska förhållanden.

Våra arbetsuppgifter är:

  • Göra utvärderingsbesök på anläggningar som är med i projektet. Ca 4 besök per anläggning och år.
  • Samla in och sammanställa data och information. Rådgivning till anläggningsägare om resultaten.
  • Kommunicera med lantbrukare och anläggningsägare om resultat och slutsatser i projektet.
  • Anordna en årlig workshop, där viktiga frågor i projektet tas upp och resultat presenteras. 2013 handlade workshopen om driftsoptimering av biogasprocessen (se Genomförda aktiviteter).
  • Ta initiativ till andra projekt som berör centrala frågor som kommer upp i samband med utvärderingarna.
  • Ordna en träff varje år med leverantörer av biogasteknik.

Läs mer om projektet här

Vid frågor om projektet:
Projektledare Karin Eliasson, Hushållningssällskapet Sjuhärad
0325-618 612, 0708-29 04 83 karin.eliasson@hush.se

Projektet ägs av Hushållningssällskapens Förbund och finansieras av Jordbruksverket.