Utsädesbehandling med mineralnäring ökar tillväxt och skörd i vårraps

Angrepp av jordloppor kan minska skörden av vårraps med mer än 50 % och den kritiska perioden för rapsplantan är tills 3-4 örtblad utvecklats. För att förhindra att vårrapsodlingen helt försvinner som en viktig kugge i svensk växtodling behövs åtgärder. En tidig sådd leder i regel till lägre angrepp, men vid låga temperaturer blir tillväxten långsam. Groddens mekanismer att frigöra näringsämnen från jorden försämras vid underoptimala temperaturer men om lättillgänglig näring appliceras påskyndas groning och tillväxt. En utsädesbehandling kan på så sätt ha effekt trots att jorden innehåller tillräckliga mängder näringsämnena.

Målet är att utveckla rekommendationer för utsädesbehandling med mineralnäring i vårraps för en förbättrad uppkomst och tillväxt och på så sätt minska effekterna av jordloppor i vårraps.

 

Samarbete med: Vårrapsodlare, NoroTec, Yara.

Finansiär: SLF och CR Prytz Donation

Kontaktperson: Eva Stoltz