Uthålliga vallbaljväxter för miljö- och kostnadseffektiv mjölkproduktion

Allmän rotröta på klöver orsakas av fler markburna svampar och bidrar till att klöverantalen i vallarna snabbt sjunker över tiden. För att ge landets mjölkproducenter tillgång till närproducerat vallfoder av jämn och hög kvalitet, studerar vi baljväxters uthållighet i blandvallar. I projektet jämförs uthållighet, avkastning och kvalitet hos två rödklöversorter, vitklöver, käringtand och blålucern.

Samarbete med SLU, Uppsala och HS Sjuhärad, Stiftelsen Lantbruksforskning, CR Prytz Donationsfond. (2004-2007)
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar