Upplevelser med gården som bas

Kurserna vänder sig till företagare som vill diversifiera sin verksamhet där gården blir en bas för upplevelser inom mat, rekreation och/eller naturbaserade aktiviteter.

Plats: Norrbotten, ort bestäms utifrån där deltagarna finns och kan variera

Kurserna genomförs inom dessa områden:

1. Utveckling av produkten: produktutveckling, paketering, prissättning ( 2 dagar)
Kursen innehåller:
• Paketering till olika kundgrupper och olika marknader
• Produktkalkylering, prissättning, provisioner
• Företagets roll och de olika aktörerna i produktions- och distributionssystemet.
• Varje deltagare får en paketeringsmanual som Hushållningssällskapet utvecklat, som följer deltagarna genom processen.

2. Definiera marknader och utveckla, varumärket och affärsmodellen (2 dagar)
I kursen får deltagarna möjlighet att definiera marknader och marknadssegment. Deltagarna får också börja på arbete med en egen marknadsplan. De får kunskaper om hur varan kan differentieras i pris och utformning för att passa olika segment.

3. Utveckling av byggnader och gårdsmiljö, lagstiftning, underlag och kalkyler (1 dag)
I kursen får deltagarna kunskap om vilka regler som gäller för att bygga någon form av anläggning för sin verksamhet. De får ta del av goda exempel, arkitektur och gårdsmiljöer som en del i varumärket samt ökade kunskaper om möjligheter och fallgropar när man bygger om eller bygger nytt. Kursen behandlar även vilka lagar och regler som man omfattas av då man jobbar med livsmedel.

4. Presentation, storytelling och värdskap (1 dag)
Deltagarna får kunskap om hur presentation, förpackningar, etiketter och det personliga framträdandet utgör en helhet och är viktiga delar av det egna varumärket. De får även kunskap och goda exempel på hur storytelling kan bidra till framgång.

5. Studieresa, inspiration, goda exempel, omvärldsspaning och nya trender (4 dagar)
En studieresa genomförs för att studera gårdsmiljöer och upplevelseföretag med gården som bas i Europa eller Sverige.

 

Pris: 6000 sek exkl. moms för hela kursen inklusive studieresa. Enbart studieresa 5000 sek exkl. moms samt 700 sek exkl. moms per dag vid deltagande i enstaka kurser. Deltagare som deltar i hela programmet kommer att ha förtur till kurser och studieresa. Kursstart i mars 2017, avslut under våren 2018. Studieresan genomförs under hösten 2017.

Sista anmälningsdag är 20 februari, begränsat antal platser.

Anmälan sker till Veronica Landström, 0920-24 41 81

Frågor om kursen besvaras av Helena Zimmer, 070-209 61 01 | helena.zimmer@hushallningssallskapet.se