Uppdatering Energihandboken

HIR Skåne har fått medel för att uppdatera Handboken om Energieffektivisering.

Mycket av det som står i handboken baserar på information ihopsatt under flera år fram till 2013.

Den uppdaterade handboken ska kunna användas i utbildningssyfte av framtida rådgivare, som ett material där rådgivare kan hitta åtgärder och information om olika nyckeltal, åtgärder och energianvändning inom lantbruket.