Studieresa – Ullresa till England

I Sverige produceras årligen cirka 1000 ton ull men endast 46% av den svenska ullen tas till vara, detta samtidigt som vi importerar 100 ton råull.

Syftet med studieresan är att öka fårägares kunskap om ullhantering och påvisa dess möjligheter som ett hållbart material och som en produkt att sälja från lantbruksföretaget.

Genom att få ta del av hur andra gör i ett land som har haft värdekedjan kvar och som exporterar ull hoppas vi kunna stimulera företagarna till nya innovativa, affärsmässiga och rutinmässiga sätt att tänka och arbeta i den egna produktionen.

Läs en sammanfattning från resan som genomfördes 10-13 oktober 2022.

För mer information, kontakta Sara Arvidsson