ULLiHOP

ULLiHOP är ett samarbetsprojekt med syfte att skapa nya jobb genom att öka användningen av lokal ull. Genom att öka förutsättningarna för samarbete mellan ullproducenter, ullförädlare och företag som säljer ullprodukter eller tjänster kopplade till ull kan nya produkter och affärsidéer utvecklas. Projektet genomförs i Västerbotten under perioden 2017-2020

I projektet arbetar vi med parallella utvecklingsspår för att öka delaktighet, förankring och effektivitet. Deltagarna väljer vilka spår de är mest intresserade av och de är själva med och planerar aktiviteter inom dessa spår. Tanken är att skapa en tydlig, enkel struktur för kommunikation och återkommande aktiviteter som kan leva kvar efter projekttidens slut.

ULLiHOP I början av projektet görs en sammanställning över vad som gjorts och vad som pågår kring ull i Västerbotten och Sverige. Då har vi även en dialog med deltagarna om hur arbetet inom projektet ska bedrivas.

SäljULLiHOP handlar om hur företagarna kan samarbeta kring affärsutveckling och försäljning. Målet är att öka förutsättningarna för lyckade samarbeten genom att ge kunskap och stöd kring affärsutveckling.

BesökULLiHOP är det gemensamma namnet för studieresor, studiebesök, upplevelser och turism inom projektet. Studieresor/studiebesök ger inspiration, kunskap, skapar gemenskap och ger värdefulla kontakter.

BeredULLiHOP handlar om råvaran ull och hur vi arbetar med kedjan från gård till förädling.

SkapaULLiHOP är kreativa aktiviteter för nyskapande och hantverk. Innovativ kompetensutveckling är viktigt för att utforska olika användningsområden för ull. Utgångspunkten är att all ull går att använda till olika saker.

Intervju i P4 med projektledare Anna Molander.

Kontakt

Välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att delta i projektet och dess aktiviteter.

Helene Skogqvist, projektmedarbetare 070-343 42 54 | helene.skogqvist@hushallningssallskapet.se