Handbok; Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt

Skriv ut handboken; Grönsaksodling i tunnel - en handbok för ökad tillväxt »
Under 2018 gjordes en litteratur- och intervjustudie med fokus på tunnelodlade grönsaker. Litteraturstudien bygger främst på referenser och erfarenheter från olika områden i världen som kan vara tillämpbara för svenska förhållanden.

Intervjuerna har gjorts genom besök och telefonsamtal med 14 stycken odlare i Sverige.

Ladda ner handboken Grönsaksodling i tunnel och fördjupa dig i samt få tips på vilka grönsaker du kan odla i tunnel!

Hushållningssällskapet Väst har tagit fram handboken tillsammans odlare och forskare från SLU och nu finns den tillgänglig för alla här på hemsidan. Handboken bidrar med mycket ny kunskap inom området tunnelodling av grönsaker och kan vara till stor nytta om Du funderar på att starta upp med tunnelodling.

Läs om klimat, ventilation, bevattning, växtskydd och arbetseffektivitet vid tunnelodling samt om några olika typer av tunnlar.

I handboken finns även beskrivningar av ett antal kulturer som går bra att odla, samt konkreta tips och kommentarer från odlare om hur man går till väga.

Handboken har tagits fram med hjälp av medel från Tillväxt Trädgård och Prytz donationsfond.

Material som bla har tagits fram i Tillväxt Trädgårds projekt ”Tunnelodlade grönsaker för ökad tillväxt” har kompletterats och förädlats till en användarvänlig handbok.

Vi hoppas att handboken kommer till stor nytta för hos Dig som vill prova att odla grönsaker i tunnel!