Train the trainer: Landsbygden med andra ögon

Under perioden 2017-2021 driver Hushållningssällskapet ett nationellt integrationsprojekt: Train the trainer - Landsbygden med andra ögon.

Syftet med projektet är att Hushållningssällskapet, myndigheter och landsbygden i högre utsträckning ska samverka för att fler nyanlända ska få möjlighet att göra praktik, eller få jobb, samt att utrikesfödda skall få inblick inom landsbygdens näringsliv.

 

Kontaktpersoner

Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten
Helena Zimmer
0920-24 41 89

Hushållningssällskapet Värmland
(Bengt Larsson)

Hushållningssällskapet Jönköping
(Tove Stenberg)

Hushållningssällskapet Halland
Håkan Eriksson
035-465 08

Hushållningssällskapet Skaraborg
(Johanna Ekekrantz)

Hushållningssällskapet Väst
(Carina Palmgren Karlsson)

Projektledare:
Christina Milén Jacobsson, 0521-72 55 15
Hushållningssällskapet Västra

 

Projektet är delfinansierat av Jordbruksverket