Train the trainer; Landsbygden med andra ögon.

Under perioden 2017-2018 driver Hushållningssällskapet ett nationellt integrationsprojekt; Train the trainer; Landsbygden med andra ögon.

Syftet med projektet är att Hushållningssällskapet, myndigheter och landsbygden i högre utsträckning ska samverka för att fler nyanlända ska få möjlighet att göra praktik, eller få jobb, samt att utrikesfödda skall få inblick inom landsbygdens näringsliv.

 

Kontaktpersoner

Hushållningssällskapet Norrbotten Västerbotten
Helena Zimmer
0920-24 41 89

Hushållningssällskapet Värmland
Bengt Larsson
070-3997253

Hushållningssällskapet Jönköping
Tove Stenberg
0708-293057

Hushållningssällskapet Halland
Håkan Eriksson
035-465 08

Hushållningssällskapet Skåne
Christer Yrjas
0708-94 53 39

Hushållningssällskapet Skaraborg
Johanna Ekekrantz
0511-248 72

Hushållningssällskapet Väst
Carina Palmgren Karlsson
0521-72 55 45
Projektledare:
Christina Milén Jacobsson, 0521-72 55 15
Hushållningssällskapet Väst, Hushållningssällskapet Skaraborg

 

Projektet är delfinansierat av Jordbruksverket