Trähägn

Skydd av skogsföryngringar med hägn.

 

Samarbetsparter; Arena grön tillväxt, Maa såg, Region Halland

Projektledare; Olof Stenström

Finansiärer; BerteboS stiftelse, Erik Stenströms stiftelse

Rapport Trähägn