Tolkning av Nitrat- och Kaliumanalyser från plantsaft av potatisbladskaft i potatis

Handledning för användare av webverktyget Päranäring.

Dessa handledningar har tagits fram som en del av projektet Snabbanalyser av N och K i bladskaft från potatis; handledning och webbaserat verktyg för långsiktigt fältanpassat lärande och beslutsunderlag för optimering i ekologisk och konventionell odling.

Projektet är finansierat via Jordbruksverket inom ramen för landsbygdsprogrammet 2014-2020.

Projektledare för projektet var Anita Gunnarsson, anita.gunnarsson@hushallningssallskapet.se

Tolkningshjälp för matpotatis»

Tolkningshjälp för stärkelsepotatis»