Tillväxt Skog

Tillväxt skog är en satsning för att lyfta det privata skogsbruket. Projektet avslutades 2014.

Norrbotten och Västerbotten har totalt 44 000 ägare av skogsfastigheter. Skogen är också en viktig del av i utvecklingen av landsbygden både som ekonomisk och rekreationsresurs.

Hushållningssällskapet fortsätter sitt engagemang i skogsfrågor genom en ny offensiv satsning. Under 2013-2014 genomförs projektet ”Tillväxt skogen”. Fokus under arbetet kommer att vara arbete med frågeställningar som är viktiga för det privata skogsbruket. Projektet innehåller bl.a. kurser riktade mot skogliga frågor, seminarier, studieresor och individuell rådgivning.

-Vi har från tidigare arbeten goda erfarenheter från att jobba på med en mix av kunskapsöverföring, studieresor och konkret rådgivning säger projektkordinator Jan Olof Puranen och tillika VD på Hushållningssällskapet som ser stora möjligheter inom den skogliga sektorn.

-Det känns bra att få möjlighet att göra denna satsning inom skogssektorn. Vi har många kunder och medlemmar som är skogsägare och det känns fantastiskt att kunna erbjuda de möjligheter som detta projekt innebär, säger Mikael Kivijärvi, Vd Hushållningssällskapet Rådgivning Nord. Mikael påpekar också att aktiviteterna givetvis är tillgängliga för alla som är intresserade av skogliga frågor.

Kontakt
Frågor kring projektet ställs till
Håkan Gyllbring
0920-200 287 | 070-203 88 42
hakan.gyllbring@hushallningssallskapet.se

Investerar_f