Teststickor för snabb och säker bedömning av manganbehovet i stråsäd

En snabb och säker metod för att öka precisionen av mangangödsling efterfrågas.

Idag är tillförseln vanligt förekommande i stråsäd ofta utan kunskap om behov verkligen finns. När verklig brist uppkommer kan mängden tillförd mangan vara otillräcklig. Variationen av gödslingsbehovet kan också vara stort mellan år, under en torr sommar som 2016 var manganbrister vanliga i vårkorn tidigt under säsongen medan under säsonger med mer nederbörd kan brist vara mindre vanliga.

Vi vill utveckla en metod med teststickor som är snabb och säker för att identifiera manganbehovet i enskilda fält och öka precisionen av gödslingen.

Det övergripande målet är att ta fram en metod med teststickor som rådgivare och lantbrukare kan använda för att snabbt och säkert fastställa manganbehovet i vete, korn och havre.

Undersökningar utförs i stråsäd; höstvete, höstkorn, vårvete, vårkorn och havre. Referenskurvor över tid fastställs. Provtagningarna utförs under två växtodlingssäsonger för att undersöka om metoden påverkas av årsmån och för att få mer referensvärden.

Resultaten kommer att spridas i lantbrukspress som t.ex. Arvensis, Jordbruksaktuellt, Hushållningssällskapets medlemstidning. Metoden kommer att presenteras vid möten och konferenser, t.ex.: SLU/Fältforsks Ämneskommitté växtnäring, Hushållningssällskapets årliga interna konferens (HIR-konferensen) och de regionala konferenserna.