Tema växtskydd Borgeby Fältdagar 2013

Med fokus på praktiska lösningar för lantbrukare. Här finns en summering av temasatsningen, till exempel material från kunskapstältet och miniseminarierna.

Lantbruksmässan Borgeby Fältdagar 2013 hade tema växtskydd. Ett växtskyddstorg med tillhörande kunskapstält blev mötesplatsen för lantbrukare, forskare, rådgivare och alla andra som är intresserade av lantbrukets växtskyddsfrågor. Andra aktiviteter var miniseminarier, paneldebatt och demoodlingar, alla med tema växtskydd.

Kunskapstält och tematorg

Ämnen som togs upp var framförallt strategier för integrerat växtskydd, hantering av växtskyddsmedel, sprutteknik, krav i samband med kemisk bekämpning, godkännande av och tillgång till olika växtskyddspreparat, GPS och precisionsbekämpningar, funktionstest av sprutan, pesticidresistens samt läckage av bekämpningsmedel genom mark.

Ta del av material från utställningen genom att klicka på rubrikerna nedan:

Godkännande av växtskyddsmedel
Integrerat växtskydd
Hantering
Vattenskyddsområden
Sprutteknik
Tillgång till olika växtskyddspreparat
Krav vid kemisk bekämpning
Vad hittar vi i yt- och grundvatten
GPS och precisionsbekämpningar

Resistens
Fungicidresistens i stråsäd
Herbicidresistens – jordbruk
Insekticidresistens – jordbruk
Resistens, herbicidresistens, fungicidresistens, insekticidresistens

Miniseminarier

Klicka på länkarna nedan för att ta del av informationsmaterial från föreläsningarna:

Växtskyddsmedel i vatten – vad hittar vi och hur undviker vi det? Föreläsning av Jenny Kreuger, SLU och Föreläsning av Sunita Hallgren, Svenskt Växtskydd
Sprutteknik, Christer Johansson, LRF Konsult
Vattenskyddsområden – LRF:s nya modell, Sunita Hallgren, LRF

Demoodlingar

Fyra olika demoodlingar ingick i projektet. De handlade om Teknik för avdriftsreduktion, vindavdrift och vattenmängder, Konkurrenskraft mot ogräs hos spannmål, IPM i grönsaker, samt Potatis – ogräsbekämpning.

Skyltar IPM i grönsaker
Placering av fällor
IPM i grönsaker

Paneldebatt

Debatten hade titeln ”Framtidens växtskydd – vart är vi på väg?” Moderator var Nils Yngveson, HIR Malmöhus och paneldeltagare var:

• Hans Hagenvall, Svenskt Växtskydd
• Erik Andreasson, Professor och enhetschef resistensbiologi SLU Alnarp
• Sunita Hallgren, växtskyddsexpert LRF
• Peter Bergkvist, växtskyddsexpert Kemikalieinspektionen
• Roger Tiefensee, riksdagsledamot och miljöpolitisk talesperson Centerpartiet
• Linda Wemmert, riksdagsledamot och ansvarig för kemikaliefrågor Moderaterna

paneldebatt

Aktiviteterna är delfinansierade med EU-medel via Jordbruksverket och Länsstyrelserna i Skåne, Kalmar och Blekinge.