Tekniker för radrensning i och mellan raderna

Tekniken för mekanisk ogräsbekämpning har gått snabbt framåt de senaste åren. Det här är en sammanställning av den teknik som finns inom radrensning och bandsprutning.

Ladda ner och  läs rapporten här.