Precisionsbevattning av bär

Även korta perioder av torka kan ge betydande skördeminskningar i bärodlingar. Med droppbevattning och tekniska hjälpmedel finns det kilon och pengar att tjäna.

Ökad användning av droppbevattning kan vara del av en mer hållbar vattenhantering för bärodlingen, som är mycket vattenkrävande. Utöver att ge bättre kvalitet och kvantitet på skörden, kan en bättre avpassad bevattning ge både kapacitetsmässiga och miljömässiga fördelar.

HIR Skåne har tagit fram två fristående handledningar för bevattning i bärodling:

Skriften “Droppbevattning i bärodling”» förklarar uppbyggnaden av ett droppbevattningssystem och vad man ska tänka på rörande vattenkvalitet, dimensionering m.m.

Skriften Varje_droppe_räknas tar upp målvärden för bevattningsstyrning och tekniska hjälpmedel för övervakning och styrning.

Finansiär

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta har bekostat ”Droppbevattning i bärodling” samt delfinansierat ”Varje droppe räknas”

Jordbruksverket har varit huvudfinansiär för framtagandet av ”Varje droppe räknas” samt flera andra aktiviteter som genomförts inom samma projekt under 2018-2020.

Involverade i projektet

Projektet drevs av Thilda Håkansson, bärrådgivare på HIR Skåne. Flera leverantörer av bevattningsteknik samt odlare har bidragit med viktig information.