Teknik i droppbevattning

Projektet som avslutades i december 2018 syftade till att öka kunskapen om teknik i droppbevattning, med inriktning mot bärodling.

Ökad användning av droppbevattning kan vara del av en mer hållbar vattenhantering för bärodlingen, som är mycket vattenkrävande. Utöver att ge bättre kvalitet och kvantitet på skörden, kan en bättre avpassad bevattning ge både kapacitetsmässiga och miljömässiga fördelar.

Droppbevattningen innehåller mycket tekniska aspekter, som det kan vara svårt att förstå både före, under och efter att bevattningen installerats. I skriften “Droppbevattning i bärodling”» förklaras nu en del av de vanliga  övergripande frågeställningarna.

Projektet har utöver kunskapssammanställningen i sig lett till att ett större mer fördjupat projekt inom precisionsbevattning för bärodling kommer att drivas under 2019 med Jordbruksverket som finansiär.

Finansiär

Sparbanksstiftelsen Färs och Frosta

Involverade i projektet

Projektet drevs av Thilda Håkansson och Victoria Tönnberg som båda arbetar som bärrådgivare på HIR Skåne. Flera leverantörer av bevattningsteknik samt odlare har bidragit med viktig information.