Synliggöra och tillgängliggöra svensk charkuteritradition

Rapporten har producerat i projektet Synliggöra och tillgängliggöra svensk charkuteritradition inom Landsbygdsprogrammet 2014-2020.

För att beskriva en produkts särart och regionala hemvist är historiska källor av stor betydelse. Genom åren har sammanställningar av historiskt material tagits fram för olika produktkategorier. Men denna typ av material saknas för charkprodukter.

I projektet har vi sökt material om charkprodukter i Nordiska Museets arkiv, Folklivsarkivet vid Lunds Universitet, Ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg samt i arkivet hos Institutet för språk och folkminnen i Uppsala. Materialet finns tillgängligt i mer sammanfattad form på smakasverige.se. Denna rapport är en mer komplett sammanställning av det material vi grävt fram i arkiven.

Vi hoppas att materialet kan komma till nytta framöver när man vill berätta historien bakom någon av våra svenska charkprodukter. Eller kanske börja tillverka någon enligt gammal tradition.

Läs slutrapport, Charktraditioner