Svinn i livsmedelskedjan

Matsvinn kan definieras som mat som går bra att äta men som av olika anledningar inte äts eller dricks upp. Den största delen av matsvinnet uppstår i hushållen, men mat slängs i onödan i hela livsmedelskedjan av många olika skäl. Det behövs en mängd åtgärder för att komma åt problemet. Här är det viktigt att alla bidrar.

Inom projektet ”samverkansmodell för minskat matsvinn i livsmedelskedjan” har några kortare informationsfilmer tagits fram. Fokus ligger på arbetssätt som leder till att uppnå ett minskat matsvinn alltså så att mindre mat slängs. Filmerna tar upp goda exempel på hur aktörer kan förebygga matsvinn samt genom ökad samverkan jobba för ett minskat matsvinn i livsmedelkedjan.

 

Filmer om minskat matsvinn

Film 1. Vad är matsvinn?

 

Film 2. Mat blir mat

Diskussionsfrågor: 

  1. Vilka informationsinsatser bör/kan göras i er organisation och på vilket sätt, i syfte att öka kunskapen om matsvinn?
  2. Vilka vill ni samarbeta med för att minska matsvinnet?
  3. Vad är det som hindrar er från att arbeta mer med minskat matsvinn?

Film 3. Mat blir foder

Diskussionsfrågor

  1. Vilka lagar och regler försvårar för er för att än mer vara en del i att minska matsvinnet eller ta tillvara mat?
  2. Vad mer försvårar att ta emot matsvinn till foder?
  3. Går det att få lönsamhet i att som företag arbeta med att distribuera matsvinn till foder till djurgårdar?

Film 4. Mat blir biogas

Diskussionsfrågor

  1. Kan flera gårdar samarbeta kring en biogasanläggning? Om det är möjligt vad är utmaningen i detta?
  2. Hur kan samverkan mellan de som har matsvinn och de som har biogasanläggningar formaliseras?
  3. Vad kan de som har matsvinn göra för att underlätta för biogasanläggningar att ta emot matsvinn?

 

Poddavsnitt om projektet

Vill du veta mer?

Det finns gott om information på webben kring matsvinn och hur vi kan arbeta mer hållbart och minska på svinnet. För dig som vill ha mer information om minskat matsvinn har vi samlat länkar till myndigheter, organisationer och livsmedelskedjor med mera som behandlar ämnet. Du är varmt välkommen att höra av dig om du märker att något saknas som du tycker borde läggas till. Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

Om matsvinn

Om matsvinn i butiker

Om matsvinn och lantbruk

Om matsvinn och storkök

Om matsvinn i lokal media

 

Kontakt

Håkan Cajander, Projektledare Hushållningssällskapet Halland
Telefon: 035-465 15
E-post: hakan.cajander@hushallningssallskapet.se