Svensk värdekedja specialgrödor

Gruppbildningsstöd för att ansöka om EIP, innovationsstöd. Syftet är att upprätta en värdekedja från åkern till industrin gällande specialgrödor.

Kontakta Susanne Paulsson på 035-465 36 för mer information.