Studier av infektionsprocessen av bomullsmögel i vårraps och vidareutveckling av modell för riskbedömning

Bomullsmögel (Sclerotinia sclerotiorum) är en sjukdom mot vilken resistenta rapssorter saknas och fungicidbehandling måste göras förebyggande. Men risken för infektion, även om sporer detekterats, är svårbedömd och kunskaper om infektionsprocessens förlopp måste fördjupas.

I detta projekt kommer två olika sorters rapsplantor att undersökas under infektionsperioden för att hitta faktorer som styr infektionen.

Stiftelsen Lantbruksforskning (2008-2010)
Kontaktperson: Ann-Charlotte Wallenhammar