Sparrisproduktion i Sverige – ökad kunskap.

Trots positiv utveckling med fler sparrisproducenter och ökad total areal är medelarealen och specialiseringsgraden fortfarande mycket låg i Sverige. Skördarna är oftast inte ens hälften så stora jämfört med i Tyskland. Nu vill vi öka kunskapen.

Genom att samla ihop och sprida mer kunskap kan förutsättningar skapas för en positiv utveckling av den svenska sparrisodlingen. Kunskapsutvecklingen på senare år inom t.ex. styrning av skördetiden, näring, bevattning, växtskydd och specialhjälpmedel för att effektivisera arbetet kan bli ett viktigt bidrag för en lönsammare sparrisodling.

I projektet görs en sammanställning av kunskapen baserad på utländska försöksrapporter, litteratur och insamlade erfarenheter från rådgivare. Tack vare sin allmängiltiga karaktär och sin praktiska utformning kommer projektet ge förutsättningar för både en lång- och kortsiktig tillväxt för sparrisföretagen.

Sparrisprojektet pågår under 2017 och drivs av Victoria Tönnberg och Stina Andersson, båda HIR Skåne och Helena Karlén, SLU Alnarp. Det genomförs i nära samarbete med sparrisodlare spridda över landet.

För mer information kontakta Victoria Tönnberg, e-post: victoria.tonnberg@hushallningssallskapet.se eller tel. 010-476 22 52.