Sortförsök potatis

Försöksodling av olika potatissorter.

Projektledare; Magnus Melin, Hushållningssällskapet Halland.

Finansiär; C R Prytz donationsfond