Sortförsök kolvmajs

Normalt ensileras hela majsplantan efter skörd. Ett alternativ är att bara skörda kolven. I försöken undersöks sex olika sorter i tre olika mognadsstadier med avseende på torrsubstans och näringsinnehåll.

Projektledare; Rolf Lindholm, Hushållningssällskapet Halland.

Finansiär; C R Prytz donationsfond