Snabbanalyser av N &K i potatis: nytt webverktyg

Projektet går ut på att utifrån nya nordiska forskningsresultat och mångårig praktisk erfarenhet göra ett rådgivningsverktyg och rådgivningsmaterial för användning av växtnäringsanalyser vid potatisodling.

Vårt fokus ligger på snabbanalyser för bestämning av N och K i plantsaft från bladskaft i potatis. Projektet innehåller en viktig innovativ del, vilket innebär att vi tillsammans skall utveckla ett helt nytt webbaserat verktyg kopplat till användningen av dessa analyser.

Det webbaserade verktyget skall testas och utvärderas av projektgruppen, tillsammans med odlare. Löpande under projektperioden skall justeringar göras utifrån nyvunna erfarenheter. Det webbaserade verktyget skall vara lättillgängligt och presenteras tillsammans med en handledning.  Materialet skall kunna användas av både rådgivare och odlare.

Projektledare är Anita Gunnarsson vid Hushållningssällskapet Skåne som kan nås på anita.gunnarsson@hushallningssallskapet.se

eu-logga