Naturvård, vatten och miljö

Småskaliga fiskeprojekt på Gotland

 

Hushållningssällskapet Gotland har erhållit positivt besked från LeaderGute avseende två projekt för utveckling av det småskaliga fisket på Gotland.
1. Fasta fiskeredskap utvecklar småskaligt fiske på Gotland
2. Produktutveckling-marknadsföring Gotländsk fisk
Båda projekten väntar på slutligt besked från Jordbruksverket men har startat med planeringsarbeten. Eftersom handläggningen på Jordbruksverket har dragit ut på tiden blir genomförandet något förskjutet.
Alla våra fiskprojekt kan du läsa mer om här

EU-kommissionens webbplats för jordbruk och landsbygdsutveckling.

 

Dela sidan