Smakfullt

En utveckling av livsmedelsproduktionen i Norrbotten och Västerbotten genom samverkan och kompetensutveckling.

Norra Sverige har ett fantastiskt skafferi i form av vilt, fisk, bär, bröd, svamp och jordbruksprodukter. Mat är också en viktig del för turismnäringen. Den lokala livsmedelsproduktionen kan långsiktigt och hållbart stärka vår region.

Projektet Smakfullt ska arbeta för att stödja utvecklingen av livsmedelsproduktionen i Norrbotten och Västerbotten samt de båda länen som matdestinationer. Projektet drivs av Hushållningssällskapet Rådgivning Nord i samarbete med Matproducenterna i Norr och finansieras via Landsbygdsprogrammet, Länsstyrelsen i Norrbottens län och Länsstyrelsen i Västerbottens län.

Exempel på aktiviteter:
– Samverkan
– Marknadsföring
– Studieresor
– Kurser/utbildningar

Kontaktpersoner
Christina Hammarström, 090-17 18 69, 070-355 05 25, christina.hammarstrom@hushallningssallskapet.se
Kristina Wikström, 070-556 41 80, kristina.wikstrom@hushallningssallskapet.se

 

Investerar_f