Smaka på Vänern

Projektet Smaka på Vänern vill få befolkningen som bor vid och kring Vänern samt dess tillfälliga besökare ska få upp ögonen för just fisken från Vänern.

Projektet ska bidra till att skapa bättre kunskap genom informations spridning och marknadsföring. Detta kommer i sin tur gynna näringsidkare inom fiskeribranschen. Under Vänerveckan kommer Smaka på Vänern finnas med och arrangera ett flertal aktiviteter. Vänverveckan är ett evenemang för hela familjen med uppdrag att uppmärksamma livet i och runt Sveriges största insjö. Syftet med Vänerveckan är ”att skapa stolthet kring Vänern” och att öka kunskapen om Vänerns betydelse lokalt och nationellt.

Vänermuseet visar hur traditionellt sänkhåvsfiske går till och har även en utställning med sig för att visa vad för fisk det finns i Vänern. Smaka på Vänern kommer att fokusera på informations spridning om Vänern.

Läs mer information om Smaka på Vänern på samlad informationssida för projektet »