Smaka på Sveriges hembygdsgårdar

Hembygdsgårdarna i Sverige är en levande kulturbärare. Mycket kunskap finns hos de ideella krafter som driver gårdarna framåt i en ny tid. Besökare på hembygdsgårdar har allt större förväntningar, framför allt när det kommer till lokal mat och måltidsupplevelser. Det finns ett glapp mellan förväntningarna och vad som faktiskt serveras och kan upplevas på de lokala hembygdsgårdarna. Det behövs stöd för att utbilda och inspirera de människor som driver hembygdsgårdarna.

Utbudet och innehållet hos hembygdsgårdar är idag stort, men de varierar i kvalitet och utförande. Vissa hembygdsgårdar kan klassas som restauranger medan andra inte har någon matförsäljning eller upplevelsebaserad turism överhuvudtaget. Många vill utveckla sina matkoncept för besökare och behöver därför resurser för att veta vad som ska göras och för att veta på vilket sätt förändringarna ska genomföras utifrån de lokala förutsättningarna. Det krävs även baskunskap om livsmedelshygien, värdskap och förädling, samt kunskap om lokal, hälsosam matkultur, utveckling av koncept, marknadsföring och försäljning.

Genom att Hushållningssällskapet samarbetar med Sveriges Hembygdsförbund kan kunskaper stärkas, den traditionella småskaliga matkulturen utvecklas, och hembygdsgårdarna kan bemöta den ökade efterfrågan besökare har på lokala matupplevelser.

I projektet kommer vi även att genomföra livesända digitala studiebesök med goda exempel. Det gör att hembygdsgårdar från hela Sverige kan uppleva och interagera med andra hembygdsgårdar, stärka sitt nätverk och inspireras av goda exempel. Livesända besök på hembygdsgårdar har inte genomförts tidigare.

Syftet med projektet är att använda de lokala mattraditionerna och kunskaperna inom självhushållning för att skapa och skala upp måltidsupplevelser, på ett folkbildande sätt som är genomförbart för de ideella krafterna på hembygdsgårdar i hela Sverige.

Projektledare
Ida Lindman, ida.lindman@hushallningssallskapet.se