Slamspridning på åkermark

Fältförsök med kommunalt avloppsslam från Malmö och Lund under åren 1981–2014

Ett projekt i samverkan mellan kommunerna Malmö, Lund, Trelleborg, Kävlinge, Burlöv, Lomma, Staffanstorp och Svedala samt SYSAV och Svenskt Vatten Utveckling.

Slamrapport 1981-2014