Slakt- och stycksamverkan med utgångspunkt från Burträskbygden

Samarbetsprojekt för nya jobb på landsbygden inom livsmedel, Landsbygdsprogrammet 16.2/6a Syftet med projektet är att nå en hållbar lösning avseende slakt och styckning för primärproducenter med egen försäljning av kött- och charkprodukter med utgångspunkt i Burträskbygden. Projektet kommer även att gynna lokala förädlingsföretag och bidra till tillväxt i hela livsmedelskedjan och på så sätt skapa fler arbetstillfällen och förverkliga livsmedelsstrategin.

Projektet kommer att utreda, analysera och arbeta processinriktat med förutsättningarna för samverkan och utveckling avseende slakteriet i Burträsk och med förutsättningarna för samverkan med andra företag med inom branschen i Västerbotten kring produktionsresurser, kompetensförsörjning, logistik och utveckling.

Kontakt
Håkan Landström, 070-258 44 98 | hakan.landstrom@hushallningssallskapet.se