Gröna rum på schemat – Pedagogiska trädgårdar i förskolan och skolan

I drygt 20 år har Hushållningssällskapet arbetat med de populära skolträdgårdarna där elever, lärare och föräldrar tillsammans får ta hand om en trädgård. Konsumtionen av grönsaker har ökat i skolmaten och intresset för odling är stort.

Vad är pedagogiska Skolträdgårdar?

Skolträdgårdar är ett populärt projekt som är integrerat i skolverksamheten och ingår i den ordinarie pedagogiska verksamheten. Elever, pedagoger, skolpersonal och föräldrar samverkar tillsammans för att ta hand om en trädgård, från planering och anläggning till skörd och tillagning d.v.s. hela kretsloppet från jord till bord. Vi vuxna är viktiga inspiratörer.

De flesta barn/elever tycker att det är roligt att odla och blir därigenom nyfikna på att lära sig mer om det de upptäcker i trädgården. Goda matvanor och lusten till mat grundläggs tidigt i livet, enligt forskning tar det ca 17-20 ggr innan man tycker om smaken. Det vi exponeras för som barn ligger som grund för det vi tycker om senare i livet. Hushållningssällskapets personal vägleder genom handledning och stöttar i de olika stegen.

Syfte och mål

Syftet med skolträdgårdarna är att ge elever/barn, skolpersonal och föräldrar ett ökat ansvar för förbättring av skolmiljön samt möjligheter att arbeta ämnesövergripande i skolan.

Det långsiktiga målet är att skapa ett intresse för att odla lokalproducerade produkter och inspirera till goda matvanor. Genom skolträdgårdarna får deltagarna grundläggande kunskaper i ekologisk odling och hur man tillvaratar och tillreder grönsaker, örter och bär.

Engagemang viktigt

I arbetet med att utveckla en ekologisk skolträdgård är det viktigt att redan från början skapa kontinuitet för att förankra verksamheten i det pedagogiska arbetet. Det är bra om man redan från början bestämmer att exempelvis årskurs 2 sår och odlar medans årskurs 3 skördar på hösten.

Pedagogiska odlingar är samhällsekonomiskt fördelaktigt och bidrar till att bygga upp ett mer hållbart samhälle för bl.a. hälsan och miljön.

Inspirerande miljö och kunskapsbank

Hushållningssällskapet Norrbotten-Västerbotten är ägare av Trädgårdsförsöksstationen i Öjebyn där det har bedrivits trädgårdsodling och försöksverksamhet sedan 1946. På försöksstationen finns rika sortiment av bär, grönsaker, buskar, träd, blommor, kryddor mm. Detta tillsammans med den vackra miljön runt omkring gör att det kan utnyttjas till att inspirera och sprida kunskap om odling i alla former och även fungera som ett hjälpmedel för de skolor som på ett eller annat sätt inte har möjlighet att ha en egen skolträdgård.

I Öjebyn finns även kompetens för att hjälpa de skolor som vill ha sin egen skolträdgård med metodutveckling, inspiration och ny kunskap.

Handbok för Gröna rum på schemat

Handbok för Gröna rum på schemat

Det här ingår i konceptet ”Gröna rum på schemat”

  • Handledning och stöttning av Hushållningssällskapets personal
  • Planering/strukturering/ handlingsplan av aktiviteter
  • Anläggning av pedagogisk trädgård
  • Introduktion odling och skötsel
  • Skörd, tillagning och sensorik (Saperemetoden)
  • Föräldraaktiviteter
  • Kompetensutveckling pedagoger
  • Studiebesök elever hos primärproducent
  • Miljö- och hälsodag
  • Introduktion till entreprenörskap

De medverkande skolorna får också tillgång till en ny handbok som tagits fram och ingår i konceptet.

Finansiering

Ekologiska skolträdgårdar finansieras av Stiftelsen Norrbottens läns Arbetsstugor.

Kommuner som ingår i projektet

Arjeplog, Arvidsjaur, Gällivare, Haparanda, Jokkmokk, Kiruna, Pajala, Överkalix, Övertorneå. Är din skola från en annan kommun kan vi hjälpa er med skolträdgårdar på uppdrag.

Kontaktperson

Är er skola intresserade av att delta i Skolträdgårdar eller önskar mer information, kontakta projektledaren Pia Månsson: pia.mansson@hushallningssallskapet.se, 0920-24 41 84, 070-203 97 13.