Skolan på gården

Skolan på gården är ett projekt med medel från Allmänna arvsfonden som ger Hushållningssällskapet Jönköping möjlighet att ge barn en ökad kunskap om de gröna näringarna. En ökad kunskap menar vi leder till större förståelse och känsla för var maten kommer ifrån. Det kommer att vägleda barnen att medvetna beslut nu och i framtiden.

 https://www.youtube.com/channel/UCfaXn1_SWTjdtNeT9xxXj4Q

Under flera år har Hushållningssällskapet Jönköping arbetat med Skolan på gården, för barn i årskurs 5. Det innebär att barnen får en skoldag med undervisning på en bondgård.

Vår målsättning med dagarna är att ge barn kunskap om matens ursprung och om de gröna näringarna, men också att de förstår ett samband mellan hållbarhet, miljö och svenska mervärden Vi vill väcka barnens intresse och få dem att reflektera över hur naturen och människan hänger ihop. Många barn har idag ingen naturlig kopplingen till lantbruk och saknar därför kunskap om djuren och maten, som vi alla är beroende av.

Under skoldagen på gården får barnen gå till olika stationer där teori och praktiska övningar blandas.
Övningarna aktiverar flertalet av sinnena, barnen får se och själv uppleva att klappa djur, sitta i maskiner, höra ljud de inte är vana vid och smaka på olika livsmedel. Det gör att upplevelsen mycket större. Stationerna har ett tydligt tema som fördjupas och förklaras pedagogiskt av lantbrukarna själva.

Skoldagar framöver
Vi har fått medel från Allmänna arvsfonden och kommer arbeta vidare med detta viktiga arbete. Vi har tidigare genomfört skoldagar på Stora Segerstads naturbrukscentrum, Tenhults naturbruksgymnasium och Farstorps gård tack vara medel från Leader Linné, Leader Västra Småland, KSLA och Stiftelsen Werner von Seydlitz.

Vi vill att fler barn ska få möjlighet att komma ut på gårdar och lära sig om vad som händer där. Vi vill utbilda ännu fler lantbrukare som kan genomföra skoldagar på sin gård runt omkring i länet. Det skulle göra det möjligt för ännu fler skolor att delta.

Vi kommer också att jobba med att utveckla ett sponsringskoncept, som ska ge en rimlig ersättning till deltagande gårdar och lantbrukare. Vi är väldigt tacksamma över de företag och organisationer som hittills har sponsrat Skolan på gården och gjort denna dag möjlig för barnen att medverka på. Det hade inte varit möjligt utan er!

Är du intresserad av att veta mer om projektet, eller kanske du till och med vill vara en del av det, kontakta projektledare Birgitta Andersson, tel 0708–290975, birgitta.andersson@hushallningssallskapet.se