Skafferiet

Skafferiet är en projektverksamhet som pågått i flera omgångar under senare år. Det senaste Skafferietprojektet avslutades 2013. Skafferiets övergripande mål har varit att stimulera till företagande och entreprenörskap inom småskalig livsmedelsförädling i Värmland.

Vi har framförallt arbetat med:

  • Inspirationsträffar i olika kommuner i samverkan med våra landsbygdsrådgivare och den lokala näringslivsorganisationen
  • Anordnat kompetetensutvecklingskurser bl.a. årliga seminarieserier för nystartare, temakurser inom olika områden samt en dryckesinspirationsserie
  • Personlig rådgivning till blivande entreprenörer
  • Inspirationsresor
  • Bollat idéer med blivande företagare och företagare samt organisationer

En målsättning har också varit att stimulera produkter och tjänster genom gränsöverskridande turism och mat. Vi har försökt initiera ett koncept ”Besöksgårdar”. Detta skulle innebära att en primärproducent inom jordbruket kombinerade detta med förädling av råvaran på gården, boende eller besökare och aktiviteter.

Genom vårt deltagande i ”Smaka på Värmland”-mässorna 2011-2013 har vi arbetat med att kombinera mat och turism. 2011 initierade vi en matrunda i Fryksdalen och detta resulterade i mathantverkarnas deltagande i Övre Frykens Konstrunda 2012 – vilket blivit en succé.

Vill du ha mer information om projektet kontakta:
Margareta Edsgård, 070-553 68 11, margareta.edsgard@hushallningssallskapet.se

skafferietsradodad.blogspot.se