Skador av rödsotvirus

HIR Skåne och Växtskyddscentralen Alnarp uppskattar skördeförlusterna hos lantbrukarna i Skåne till ett värde av 30 miljoner för årets grödor, från en enkät bland våra HIR-kunder.

På Arvensis miniseminarium om ”winter fitness” på Borgeby Fältdagar kunde besökarna ta del av resultaten om rödsotvirusets skada säsongen 2015.

Ladda ner presentationen här