Samverkan inom lantbrukets kunskapsutveckling

I studien som gjordes under 2017-2018 undersöktes lantbrukares, rådgivare och forskares syn på hur kunskapsutvecklingen inom lantbruk fungerar i dagsläget, och hur det skulle kunna fungera annorlunda utifrån ett samverkansperspektiv.

Projektet bidrar till en tydligare bild och större förståelse för samverkan mellan olika led i lantbrukets kunskapsutveckling.

RådNu -Kompetenscentrum för rådgivning – är en del av SLU och arbetar med att ta fram metoder och utbildning för effektivare och träffsäkrare rådgivning.

Rapporten är under layout -publiceras inom kort.

Finansiär

RådNu  https://www.slu.se/centrumbildningar-och-projekt/radnu/

Involverade i projektet

Victoria Tönnberg, rådgivare på HIR Skåne samt Magnus Ljung RådNu. Samt intervjuade forskare, lantbrukare och andra kunniga personer inom området.