Lantbruksbaserad biogasproduktion – substrat och driftsparametrar för ökad effektivitet

Forskningsprojektets främsta målsättning är att undersöka om och vilka egenskaper hos biogassubstraten som bidrar till samrötningseffekter i den anaeroba nedbrytningen, samt att komma fram till hur biogasprocesser baserade på flytgödsel kan effektiviseras med hjälp av energigröda.

I projektet samrötas flytgödsel från ekologisk och konventionell mjölkproduktion med grödor som är odlade, skördade och ensilerade på Rådde gård.

DSCN1370

Forskarutbildningen sker på Instutionen för molekylära vetenskaper på SLU och handledare är professor Anna Schnürer, biträdande handledare är Elisabet Nadeau. Projektet är under genomförande av industridoktorand Karin Ahlberg Eliasson och beräknas vara klart under 2018.

 

 

 

 

 

 

 

Karin Ahlberg Eliasson

Energi, Forskning och utveckling
Ort: Sjuhärad, Länghem
Län: Västra Götaland
E-post: karin.eliasson@hushallningssallskapet.se